Organismes Oficials

Any Internacional dels Boscos

Banc Mundial

Collaborative Partnership on Forests (CPF)

Comissió Europea. Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural

Fao forestal

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

      - Medi Ambient  

      - Paisatge i muntanya

      - Planificació territorial 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

        - Any Internacional dels Boscos 2011

        - Parcs de Catalunya

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

United Nations Forum on Forests (UNFF)

The United Nations-REDD Programme

 

ONG, entitats, xarxes, etc

Acciónatura

Agrupacions de Defensa Forestalde Catalunya

Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera

Bosques sin fronteras

Centre de la Propietat Forestal

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Forestal Catalana

Foro de Bosques y Cambio Climático

Fundación + árboles

Fundación Apadrina un árbol

The Global Forest & Trade Network (GFTN)

Institut Català de la Fusta

Institut Català del Suro

Instituto Papelero Español

Observatori forestal català

Red Internacional de Bosques Modelo

Voluntaris forestals de Catalunya

World Rainforest Movement

WWF Forests For Life Program

Xarxa de Custòdia del Territori

 

Certificació

Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC (ENSCAT)

Forest Stewarship Council (FSC Espanya) 

Programa per al reconeixement de sistemes de certificació forestal (PEFC)

 

Recursos

Atles de les espècies llenyoses dels boscos de Catalunya

Diari forestal

EFIMED database

Estadístiques forestals

EUFGIS portal: European Information System on Forest Genetic Resources

European Forest Inventory Database

Fototeca forestal

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC)

Inventario Forestal Nacional

Mapa Forestal de España

Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya

Taula dels arbres monumentals de Catalunya

Terminology Collection - Forestry

Vocabulari forestal

Xarxa Compra reciclat

 

Campanyes

2011 Any dels Boscos, Tresors de la Natura

I Concurso de microrrelatos Madera Justa

The billion tree campaing

Biofuelwatch

Campanya plantaciones

Cero deforestación

Concurs Boscos i canvi climàtic a Catalunya

A New green file format: WWF

Pastor de árboles

Projecte Busquem arbres amb història de la Garrotxa

Responsarbolidad

  

Web 2.0

100 bosques

Amics arbres, arbres amics (bloc)

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (twitter)

Escoles amigues (bloc)

Escoltar.cat

Forestman (bloc)

IUCN_forests (twitter)

Planta tu arbol (xarxa social)

 

Recursos educatius

Arbres de paper

Associació La Forest

Els Bolets

El Bosque protector

Bosque vivo de Castilla y León

Cuentos desde el bosque

La Custòdia entra en joc

Edufores

Estimar la natura

l'Home que plantava arbres

Un Mar de bosques

Un Pam de net

UPM forest life

Recull d'activitats educatives sobre residus

El Viaje del papel

 

Share |