El Centre de Documentació de Medi Ambient (CDMA)

El Centre de Documentació de Medi Ambient dóna suport documental a les activitats i els estudis de les diverses àrees del Departament de Territori i Sostenibilitat , i ofereix assistència a professionals i investigadors per tal de satisfer les seves necessitats d'informació.

El CDMA forma part de la xarxa de biblioteques especialitzades del Departament.

 

L'accés al Centre de Documentació és lliure