El cos d’Agents Rurals ha realitzat 134.594 actuacions durant l’any 2010

2011-03-24 11:09

El cos d’Agents Rurals (CAR) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar durant l’any 2010 un total de 134.594 actuacions. Aquestes accions corresponen a vuit àrees d’actuació diferents, entre les quals cal destacar la de caça i protecció dels animals (44.905 actuacions) i la d’incendis forestals (29.034 actuacions), que van requerir un nombre d’intervencions major. Pel que fa al tipus d’actuació, cal fer esment a les tasques d’inspecció dutes a terme en totes els àmbits, que sumen un total de 80.883 inspeccions. Una altra part important de la tasca dels agents rurals és col·laborar en la gestió dels àmbits de la seva competència; l’any 2010 han realitzat 21.087 actuacions d’aquest tipus.

Llegir més

Retorna