El Govern autoritza contractar personal durant la campanya forestal

2011-03-23 10:41

El Govern ha autoritzat la contractació de personal per cobrir llocs de treball durant la Campanya Forestal de l’estiu de 2011. El Consell Executiu ha aprovat una modificació de les limitacions fixades en matèria de despeses de personal del decret que estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat en relació amb el personal a contractar per a la campanya forestal de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per a l’any 2011. La modificació inclou tant el personal que es nomeni amb vincle d’interí com el personal que es contracti amb vincle de personal laboral.

 

Llegir més

Retorna