Impuls a la biomassa

2011-03-08 11:26

L’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Consorci Forestal de Catalunya (CFC), la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i Qnorm, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010, han posat en marxa una iniciativa conjunta per promoure la implantació de la biomassa forestal i analitzar la seva viabilitat com a energia alternativa a les energies convencionals.

Llegir més

Retorna