Vic engega el projecte “Seguim els rius”

2011-03-24 21:21

Els darrers anys l'Ajuntament de Vic ha realitzat diverses actuacions de recuperació del bosc de ribera de les ribes dels rius Gurri i Méder. Aprofitant aquestes actuacions de recuperació dels rius i el programa educatiu de medi ambient que es porta a terme des de la regidoria de medi ambient amb les escoles de la ciutat, s'ha creat el projecte 'Seguim els Rius'. Aquest projecte consisteix en que cada escola de la ciutat ha escollit un tram de riu diferent i en fa un 'apadrinament'. Això permet que les escoles desenvolupin un conjunt d'activitats i accions educatives del seu currículum en el tram que hagin escollit; facin sortides per conèixer el medi, el seu estat ecològic, la seva evolució, i un seguiment amb els seus alumnes. També hi poden desenvolupar tasques de neteja i recuperació d'hàbitats degradats, de recuperació de la memòria històrica dels usos de l'aigua i del riu, i tot allò que tingui relació amb el riu.

Llegir més

Retorna